Regulamin


 

Regulamin obowiązuje od 1.01.2015r.


 

I. Informacje ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z hurtowni internetowej b2b.abro.com.pl.


 

1.2. Hurtownia internetowa, działająca pod adresem https://b2b.abro.com.pl, prowadzona jest przez ABRO Sp. z.o.o. Sp. k. z siedzibą przy Staniewickiej 7, 03-310 Warszawa, posługującym się numerem NIP: 1182086136 i REGON: 146243940.


 

1.3. Hurtownia nie prowadzi sprzedaży detalicznej. Towary mogą nabywać tylko podmioty prowadzące działalność gospodarczą.


 

1.4. Korzystanie z hurtowni internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) komputer z dostępem do sieci Internet,

b.) zainstalowana przeglądarka internetowa.


 

1.5. Regulamin może ulec zmianom.


 

II. Zasady korzystania z hurtowni internetowej

2.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z hurtowni internetowej jest rejestracja w jej ramach.


 

2.2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu.


 

2.3. Prośby o udzielenie dostępu do hurtowni internetowej należy przesyłać drogą elektroniczną przez formularz znajdujący się w zakładce kontakty.


 

2.4. ABRO Sp. z.o.o. Sp. k. może pozbawić Klienta prawa do korzystania z hurtowni internetowej, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów hurtowni internetowej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w hurtowni internetowej dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem hurtowni internetowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów hurtowni internetowej,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez ABRO Sp. z.o.o. Sp. k. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię ABRO Sp. z.o.o. Sp. k.

2.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Hurtownia internetowa podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.


 

2.6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania z hurtowni internetowej w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach hurtowni internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania z hurtowni internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla ABRO Sp. z.o.o. Sp. k.,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach hurtowni internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego/firmowego,

f.) korzystania z hurtowni internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


 

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem hurtowni internetowej należy wejść na stronę internetową b2b.abro.com.pl, dokonać wyboru interesującego towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.


 

3.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.


 

3.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.


 

3.4. ABRO Sp. z.o.o. Sp. k. ustanawia minimum wartości zamówień na 200zł netto, zamówienia o wartości niższej od tej kwoty nie będą realizowane.

a.) domówienia poniżej tej kwoty będą realizowane, do momentu wysłania spedycją głównego zamówienia.


 


 

3.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”.


3.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z

ABRO Sp. z.o.o. Sp. k. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.


 

3.7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


 

IV. Realizacja i dostawa.

4.1. Zamówienia poprzez platformę hurtowni internetowej oraz w inny dostępny sposób (np: pocztę elektroniczną, fax) można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.


 

4.2. Realizacja zamówień – odbiór własny:

a.) zamówienia złożone do godziny 13 z opcją odbioru osobistego będą gotowe do wydania następnego dnia roboczego od godziny 12,


 

4.3. Realizacja zamówień – wysyłka kurierska:

a.) zamówienia przesłane po godzinie 10 będą wysyłane następnego dnia roboczego,

b.) w soboty wysyłki nie będą realizowane.


 

4.4 Realizacja zamówień – transport ABRO:

a.) zamówienia przesłane do godziny 12, będą doręczane do klienta następnego dnia roboczego (tylko na terenie Warszawy i okolic).


 

4.5. W przypadku braku zamawianego Towaru, czas realizacji zlecenia może się wydłurzyć, w takim wypadku termin wysłania zamówionego Towaru będzie konsultowany z Klientem drogą elektroniczną bądź telefonicznie,

a.) platforma umożliwia zamawianie towaru, którego nie ma na stanie, takie zamówienia będą traktowane jako wniosek o sprowadzenie towaru od dostawcy. W celu realizacji zlecenia, pracownik ABRO będzie kontaktował się z Klientem.


 

4.6. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.


 

4.7. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym (na terenie Warszawy) lub przesyłką kurierską. Koszty dostawy wynoszą 16zł netto dla zamówień o wartości niższej niż 750zł netto oraz 0zł dla zamówień o wartości wyższej niż 750zł netto.

Ewentualne dodatkowe koszty dostawy będą potwierdzane każdorazowo z Klientem.


 

4.8. Za odbiór własny zamówionych Towarów nie jest naliczana opłata.

 

4.9. Towary przesłane firmą kurierską :

a.) paczki – doręczane następnego dnia roboczego,

b.) palety – doręczane do 2 dni roboczych.


4.10. Koszty doręczenia przesyłek nietypowych będą konsultowane z Klientem drogą telefoniczną, bądź pocztą elektroniczną.

a.) przykłady Towarów nietypowych: sztalugi, tablice korkowe, tablice suchościeralne, antyramy, teczki większe niż B3, papier ksero, składanka komputerowa, papier pakowy w rolkach 10kg, karton B1 biały 100ark, tuby, folia bąbelkowa, stretch, podobrazia, tektury introligatorskie, kredy.


 

4.11. Czas doręczenia może ulec ewentualnemu wydłużeniu z powodu opóźnień zewnętrznych firm spedycyjnych.


 

V. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny Towarów podane na platformie są cenami netto w złotówkach.

a.) ceny podane na platformie zawierają rabaty klientów,

b.) ceny podane na platformie są cenami orientacyjnymi i mogą się różnić od ceny wystawionej na fakturze zakupu.


 

5.2. Klient ma możliwość zapłaty za Towar:

a.) przelewem na numer konta bankowego w PEKAO S.A. 58 1240 6973 1111 0011 1004 8128,

b.) gotówką lub kartą płatniczą przy osobistym odbiorze Towaru.


 

VI. Reklamacja uszkodzonego Towaru w dostawie.


 

6.1. Reklamacje odnośnie uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko po spisaniu przez Klienta protokołu szkody, w obecności kuriera w momencie odbioru przesyłki.


 

6.2. Sporządzony protokół należy przesłać drogą elektroniczną do Hurtowni, nie późnij niż do trzech dni roboczych od odebrania przesyłki.